Посередник

Посередник
(Intermediary, middleman) 1. Будь-яка людина або організація, що діють як агент (agent) або брокер (broker) між сторонами, які беруть участь в угоді. На грошових ринках посередництво (intermediation) - це процес, коли гроші беруться в кредит по одній процентній ставці, а даються в кредит за вищою ставкою.
(intermediary, middleman) 1. Будь-яка людина або організація, що діють як агент (agent) або брокер (broker) між сторонами, які беруть участь в угоді. На грошових ринках посередництво (intermediation) - це процес, коли гроші беруться в кредит по одній процентній ставці, а даються в кредит за вищою ставкою. 2. Людина або організація, які отримують прибуток в результаті комерційних операцій, які вони проводять між виробником і споживачем. До посередників відносяться агенти, брокери, дилери, торговці, фактори, оптовики, дистриб'ютори і роздрібні торговці. Вони отримують доходи за рахунок надання різних послуг, включаючи фінансування, закупівлі великими партіями, тримання цінних паперів, розбивку великих партій товарів на дрібні, прийняття ризику, "роблення ринку" і стабілізацію цін, надання інформації про товари (споживачам) і про ринки (виробникам ), надання мережі збуту і зв'язування покупців і продавців.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.