ВНУТРІШНЯ СТАВКА ДОХОДУ

ВНУТРІШНЯ СТАВКА ДОХОДУ
(Internal rate of return, IRR) Норма прибутку, яка дисконтує чисту поточну вартість (net present value ) проекту до нуля. Цей метод використовується в поєднанні з методом дисконтування надходжень готівки (discounted cash flow), для того щоб, виходячи з надходжень готівки від проекту, визначити норму прибутку на інвестиційні витрати.
(internal rate of return, IRR) Норма прибутку, яка дисконтує чисту поточну вартість (net present value ) проекту до нуля. Цей метод використовується в поєднанні з методом дисконтування надходжень готівки (discounted cash flow), для того щоб, виходячи з надходжень готівки від проекту, визначити норму прибутку на інвестиційні витрати. Якщо внутрішня ставка доходу перевищує ринкову ставку відсотка, проект є прибутковим. Для оцінки проекту внутрішня ставка доходу зазвичай вважається менш надійним показником, ніж справжня чиста поточна вартість. По-перше, якщо доходи в різні періоди коливаються і можуть бути то позитивними, то негативними, отримати єдину внутрішню ставку неможливо. По-друге, зазвичай показники внутрішньої ставки вище для проектів, більш прибуткових в початковий період експлуатації, навіть якщо їх чиста поточна вартість мала. Див. Також: термін окупності інвестицій (payback period).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.