СУДОВИЙ ЗАБОРОНУ

СУДОВИЙ ЗАБОРОНУ
(Injunction) Постанова суду, що передбачає вчинення людиною якоїсь дії або заборона зробити це дію. Є справедливим засобом судового захисту, рішення про яке може бути прийнято Верховним судом, коли він вважатиме це "справедливим і доречним". Суди графств також мають обмежені юридичні повноваження на прийняття судової заборони.
(injunction) Постанова суду, що передбачає вчинення людиною якоїсь дії або заборона зробити це дію. Є справедливим засобом судового захисту, рішення про яке може бути прийнято Верховним судом, коли він вважатиме це "справедливим і доречним". Суди графств також мають обмежені юридичні повноваження на прийняття судової заборони. Проміжний судову заборону (interlocutory injunction) діє тільки на період слухання основної справи. Тимчасовий судову заборону (interim injunctions) дійсний короткий час і може бути прийнятий на прохання однієї зі сторін за відсутності іншої (в якості тимчасового судової заборони, що виходить лише від однієї сторони) (ex parte interim injunction) в разі крайньої настійності. Забороняє судову заборону (prohibitory injunctions) забороняє здійснювати якусь дію; наказує судову заборону (mandatory injunctions) наказує людині зробити щось. Невиконання рішення суду розглядається як неповагу до суду і карається штрафом або тюремним ув'язненням.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.