Калачакра

Калачакра
(Санскр., букв. "колесо часу") - одна з важн. систем будд. тантри, що відноситься до розряду "Ануттара-йога"; текст, що викладає цю систему. В Індії К. з'являється лише в 10 ст. н. е. : Согл. традиції, в 965 її приносить Цілупа з напівлегендарної країни Шамбали, де вчення зберігалося з того часу, коли воно було розказано Буддою царя Шамбали Сучандре.
(санскр., букв. "колесо часу") - одна з важн. систем будд. тантри, що відноситься до розряду "Ануттара-йога"; текст, що викладає цю систему. В Індії К. з'являється лише в 10 ст. н. е. : Согл. традиції, в 965 її приносить Цілупа з напівлегендарної країни Шамбали, де вчення зберігалося з того часу, коли воно було розказано Буддою царя Шамбали Сучандре. К. - пізніша із загальноприйнятих доктрин ваджраяни і, помітно відрізняючись своєю термінологією і міфологією від інших тантр класу "Ануттара-йога", несе відбиток впливу небудд, філос. -реліг. систем: вишнуизма, шиваизма, маніхейства і ін. Особливо помітно вплив ісламу: так, першим роком в хронологич. системі К. вважається рік хіджри (помилково 624 замість 622). Астрологіч. і астрономич. обчислення К., на яких брало будувався календар 60-річних циклів, поширений у мн. країнах Азії, надали велику популярність з цим вченням, філос. новизна К. виявляється перш за все в тому, що тут на рівні тантри доводяться до ло-гич. завершення моністіч. тенденції махаяни, вводиться концепція Адібудди - першоджерела буття, персонифицируемого в образі 24-рукого Калачакри і його Праджня, що уособлюють злиття Часу і Порожнечі. Внутр. реалізація тотожності мікро- і макрокосму, що розуміється як "пробудження" (бодхі), досягається за допомогою складної психотехніки, що проводиться, як правило, за методом "шестичленного йоги".Осн. текст традиції К. - Калачакра-мула-тантра вважається втраченим. Найважливішим із збережених скорочених версій вважається Калачакра-лагху-тантра-раджа, а наиб. ранній і важливий з коментарів, Вімалапрабха, приписується третьому (починаючи з Сучандре) царю Шамбали - Пундаріка. - А. А. Терентьєв

Буддизм. Словник. - М.: Республіка. Н. Л. Жуковська, В. І. Корнєв. 1992.