Карапапахов

Карапапахов
Етнографічна група азербайджанців (Див. Азербайджанці). Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. 1969-1978.
етнографічна група азербайджанців (Див. Азербайджанці).

Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. 1969-1978.