ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ (КАПІТАЛЬНИЙ АКТИВ)

ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ (КАПІТАЛЬНИЙ АКТИВ)
(Capital asset, fixed asset) Актив, який передбачається використовувати в комерційній або підприємницької діяльності протягом значного періоду часу (оборотний капітал (current asset). до основного капіталу в більшості галузей відносять землю і будівлі, виробничі споруди, машини і обладнання д ня, інвестиції в компанії-філії, "гудвіл" і автомобілі, хоча, перебуваючи в руках дилерів, перераховані активи є оборотним капіталом.
(capital asset, fixed asset) Актив, який передбачається використовувати в комерційній або підприємницької діяльності протягом значного періоду часу (оборотний капітал (current asset). до основного капіталу в більшості галузей відносять землю і будівлі, виробничі споруди, машини і обладнання д ня, інвестиції в компанії-філії, "гудвіл" і автомобілі, хоча, перебуваючи в руках дилерів, перераховані активи є оборотним капіталом. Витрати на ці активи зазвичай поступово списуються з прибутку протягом очікуваного терміну їх служби з щорічним вирахуванням частини їх вартості з балансової вартості і віднесенням її на рахунок амортизаційних відрахувань (depreciation). Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.