Київський педагогічний інститут

Київський педагогічний інститут
Ім. А. М. Горького, заснований в 1920 як факультет соціального виховання Київського інституту народної освіти, з 1930 інститут соціального виховання, з 1933 Київський педагогічний інститут. У 1936 інституту присвоєно ім'я А. М. Горького. У складі К. п. І. (1972): факультети - фізико-математичний, природничо-географічний, філологічний, історичний, педагогічний, музично-педагогічний, дефектологічний, заочне і підготовче відділення; аспірантура; 23 галузеві наукові та навчальні лабораторії; в біблі
ім. А. М. Горького, заснований в 1920 як факультет соціального виховання Київського інституту народної освіти, з 1930 інститут соціального виховання, з 1933 Київський педагогічний інститут. У 1936 інституту присвоєно ім'я А. М. Горького. У складі К. п. І. (1972): факультети - фізико-математичний, природничо-географічний, філологічний, історичний, педагогічний, музично-педагогічний, дефектологічний, заочне і підготовче відділення; аспірантура; 23 галузеві наукові та навчальні лабораторії; в бібліотеці близько 700 тис. одиниць зберігання. У 1972 в інституті навчалося 6, 5 тис. Студентів, працювало близько 325 викладачів, у тому числі 6 академіків АПН СРСР і член-кореспондентів АН УРСР, 20 професорів і докторів наук, близько 200 доцентів і кандидатів наук. Інституту надано право приймати до захисту докторські і кандидатські дисертації. За роки існування інститут підготував понад 30 тис. Вчителів. Видаються «Наукові записки" (з 1939) і міжвузівські збірники (з 1964). А. К. Романовський.

Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. 1969-1978.