Кваджон поп

Кваджон поп
Закон про чиновних наділах, земельний закон в Кореї, виданий в 1391. Відновив принцип верховної державної власності на землю і відповідно - право держави збирати податки з усіх земель. В рамках державної власності передбачалися різні форми феодального і селянського землеволодіння. Основною категорією феодального землеволодіння були чиновні наділи (кваджон), розмір яких залежав від присвоєного їх власникам рангу (ква).
закон про чиновних наділах, земельний закон в Кореї, виданий в 1391. Відновив принцип верховної державної власності на землю і відповідно - право держави збирати податки з усіх земель. В рамках державної власності передбачалися різні форми феодального і селянського землеволодіння. Основною категорією феодального землеволодіння були чиновні наділи (кваджон), розмір яких залежав від присвоєного їх власникам рангу (ква). Власники наділів не мали права повної власності на землю, але по К. п. Збирали в свою користь податок. Здійснення К. п. Принесло вигоду середнім і дрібним феодалам, пов'язаних з державною службою, і ліквідувало поземельні привілеї родовитої знаті Корі.

Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. 1969-1978.