Біржа Праці

Біржа Праці
Організація - посередник між роботодавцями та найманими працівниками, що займається працевлаштуванням. Б. т. Можуть бути приватними, державними, громадськими та комерційними. Державна Б. т. Або служба зайнятості регулює ринок праці, проблеми працевлаштування, вивчає попит і пропозицію робочої сили в різних районах країни, займається питаннями підготовки і перепідготовки кадрів.
організація - посередник між роботодавцями та найманими працівниками, що займається працевлаштуванням. Б. т. Можуть бути приватними, державними, громадськими та комерційними. Державна Б. т. Або служба зайнятості регулює ринок праці, проблеми працевлаштування, вивчає попит і пропозицію робочої сили в різних районах країни, займається питаннями підготовки і перепідготовки кадрів. Державна служба зайнятості повинна в своєму розпорядженні необхідну фондом зайнятості, який концентрує фінансові кошти, необхідні як для надання грошової та матеріальної допомоги безробітним, так і ефективної діяльності служби зайнятості. Державний фонд зайнятості утворюється за рахунок обов'язкових відрахувань на страхування від безробіття, що спрямовуються підприємствами, організаціями, установами, незалежно від форм власності і господарювання, а також кошти служб зайнятості за надання платних послуг та від добровільних внесків підприємств і громадян.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.