Позикового капіталу

Позикового капіталу
(Loan capital) Гроші, необхідні для фінансування діяльності організації, які вона отримує в результаті позик ( cм.: боргове зобов'язання (debenture), на відміну від її акціонерного капіталу (share capital). Основною перевагою позикового капіталу в порівнянні з капіталом акціонерним є те, що при наявності у компанії коштів його можна швидко повернути; крім того, процентні ставки по позиках віднімаються з оподатковуваних сум, а при випуску боргових зобов'язань не стягується гербовий збір, яким обк
(loan capital) Гроші, необхідні для фінансування діяльності організації, які вона отримує в результаті позик ( cм.: боргове зобов'язання (debenture), на відміну від її акціонерного капіталу (share capital). Основною перевагою позикового капіталу в порівнянні з капіталом акціонерним є те, що при наявності у компанії коштів його можна швидко повернути; крім того, процентні ставки по позиках віднімаються з оподатковуваних сум, а при випуску боргових зобов'язань не стягується гербовий збір, яким обкладаються що випускаються компанією цінні папери. На відміну від акціонерного капіталу, який має право брати участь у прибутках організації, позиковий капітал забезпечує твердий процентний дохід.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.