Збитки

Збитки
(Damages) Компенсація в грошовій формі за втрату або пошкодження, порушення контракту, цивільне правопорушення або порушення прав. Слово "damages" позначає компенсацію збитку на відміну від слова "damage", що позначає фактичну втрату або фактичне пошкодження. Юридична норма полягає в тому, що рішення про виплату компенсації є спробою, в тій мірі, в якій гроші можуть це зробити, повернути постраждалу сторону в те положення, яке вона займала до того, як відбулося завдало їй шкоду подія; тобто мета
(damages) Компенсація в грошовій формі за втрату або пошкодження, порушення контракту, цивільне правопорушення або порушення прав. Слово "damages" позначає компенсацію збитку на відміну від слова "damage", що позначає фактичну втрату або фактичне пошкодження. Юридична норма полягає в тому, що рішення про виплату компенсації є спробою, в тій мірі, в якій гроші можуть це зробити, повернути постраждалу сторону в те положення, яке вона займала до того, як відбулося завдало їй шкоду подія; тобто мета полягає в тому, щоб потерпіла сторона отримала не прибуток, а лише відшкодування збитків. Компенсація не встановлюється арбітражними судами, а підлягає регулюванню різними судово-правовими нормами. В цілому компенсацію збитку, який можна підрахувати в грошовому вираженні, називають заздалегідь оціненими збитками (liquidated damages). Зокрема, до заздалегідь оціненим збитків можна віднести випадки, коли можна дати справедливу попередню оцінку збитку, який понесе одна зі сторін, якщо інша сторона порушить контракт. Якщо передбачувані порушення контракту відбудеться, за порушення повинна буде виплачуватися певна сума грошей, не більше і не менше. Однак заздалегідь оцінені збитки слід відрізняти від штрафів (penalty). Іншою формою заздалегідь оцінених збитків є компенсація, покладена за законом.Її ще називають законодавчо оціненими збитками (statutory damages), якщо мова йде про порушення закріпленої законом обов'язки або якщо розміри цієї компенсації регулюються або обмежуються законодавчо. Неоціненні заздалегідь збитки (unliquidated damages) - це ті збитки, які встановлюються судом, на відміну від заздалегідь визначених збитків. Загальне відшкодування (general damages) - це компенсація за звичайний збиток, тобто збитки, який, по правовому припущенням, може виникнути в якійсь певній ситуації. Такий збиток підлягає відшкодуванню навіть без подачі спеціального позову; рішення про компенсацію виноситься на підставі подання скарги на неправильні дії, які мали або, ймовірно, будуть мати негативні наслідки. Наприклад, при порушенні в суді справи про медичну недбалість передбачається, що наслідками недбалості є біль і страждання пацієнта, отже, якщо позивач виграє справу, йому буде виплачено загальне відшкодування навіть у тому випадку, коли він не вимагав спеціально компенсації або щоб привести доказів своїх страждань . Однак, якщо мова йде про відшкодування потерпілій стороні втрачених доходів, потрібно подавати окремий позов і наводити докази упущеної вигоди. Таке відшкодування називається особливим відшкодуванням (specific damages). Номінальним і нікчемним відшкодуванням (nominal and contemptuous damages) називається незначна компенсація. Вона призначається в тих випадках, коли у суду складається думка, що, хоча права позивача і були порушені, він не поніс будь-яких реальних збитків або, хоча фактичні збитки мають місце, вони виникли в результаті дій самого позивача. Перспектива отримання всього лише номінального або незначного відшкодування стримує бажання порушувати судові справи по дріб'язковим приводів.Рішення про компенсацію зазвичай супроводжується розпорядженням про відшкодування кожної зі сторін судових витрат. З іншого боку, існують відшкодування шкоди у вигляді покарання відповідача для прикладу (exemplary damages), які є не тільки компенсацією за шкоду, але одночасно і покаранням боку, дії якої завдали збитків або шкоди. Рішення про таке відшкодування зазвичай виноситься в тих випадках, коли сторона, яка завдала збитків, зробила це навмисно або в результаті своїх неправильних дій отримала фінансовий дохід. Сума відшкодування збитку у вигляді покарання більше тієї суми, яка була б виплачена у вигляді чистої компенсації збитку. Відшкодування очікуваних збитків (prospective damages) присуджується позивачеві не як компенсація за будь-який збиток, понесений їм до часу порушення судової справи, а як відшкодування цілком очікуваного збитку, який він понесе в майбутньому. Іноді суд може визнати, що така шкода або збиток очікується в дуже далекому майбутньому і, отже, не підлягає відшкодуванню. Див.: Віддаленість шкоди (remoteness of damage).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.