МАКРОЕКОНОМІКА / Макроекономічна ТЕОРІЯ

МАКРОЕКОНОМІКА / Макроекономічна ТЕОРІЯ
(Macroeconomics) Вивчення агрегованих макроекономічних показників і їх зв'язків, наприклад з грошима, зайнятістю, процентними ставками, державними витратами, інвестиціями і споживанням. Багато хто вважає створення макроекономіки заслугою Дж. М. Кейнса (1883-1946), оскільки він намагався пояснити, що навіть у разі ефективного функціонування господарства на мікроекономічному рівні (microeconomic level) на макроекономічному рівні в результаті недостатньої координації між ринками можуть мати місце б
(macroeconomics) Вивчення агрегованих макроекономічних показників і їх зв'язків, наприклад з грошима, зайнятістю, процентними ставками, державними витратами, інвестиціями і споживанням. Багато хто вважає створення макроекономіки заслугою Дж. М. Кейнса (1883-1946), оскільки він намагався пояснити, що навіть у разі ефективного функціонування господарства на мікроекономічному рівні (microeconomic level) на макроекономічному рівні в результаті недостатньої координації між ринками можуть мати місце безробіття і криза . Сучасна макроекономіка, якщо говорити коротко, являє собою спробу оцінити справедливість цього положення ( cм. Також: кейнсіанство (Keynesianism); монетаризм (monetarism) і визначити, чи слід державі втручатися в господарське розвиток і якщо так, то яким чином.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 1998.