МАРЖИНАЛЬНАЯ СТАВКА ПОДАТКУ

МАРЖИНАЛЬНАЯ СТАВКА ПОДАТКУ
(Marginal tax rate) Додатковий податок, який сплачується на кожну одиницю приросту доходу. Так, у Великобританії платник податків, який виплачує прибутковий податок за вищою ставкою (higher rate) в 40% (у 1989 р), буде виплачувати податки за цією ж ставкою на всі свої додаткові доходи, а також на всі свої оподатковувані доходи від приросту капіталу ( cм.
(marginal tax rate) Додатковий податок, який сплачується на кожну одиницю приросту доходу. Так, у Великобританії платник податків, який виплачує прибутковий податок за вищою ставкою (higher rate) в 40% (у 1989 р), буде виплачувати податки за цією ж ставкою на всі свої додаткові доходи, а також на всі свої оподатковувані доходи від приросту капіталу ( cм.: податок на доходи від приросту ринкової вартості капіталу (capital-gains tax). При системі прогресивного оподаткування (progressive tax) спостерігається тенденція дуже високих ставок податку на додаткові доходи і багатих, і бідних, результатом чого є "пастка бідності" (poverty trap) для бідних і, як стверджується, відсутність стимулів до роботи у багатьох ( cм.: крива Леффера (Laffer curve).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Весь світ ". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 1998.