МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
(Tangible assets) Активи, до яких можна доторкнутися, тобто фізичні об'єкти. Однак до матеріальних активів відносять і оренду, і акції компаній. Отже, це реальні активи організації на відміну від таких активів, як "гудвіл", патенти і торгові марки, які ще більш невловимі, ​​ніж оренда і акції. Бізнес.
(tangible assets) Активи, до яких можна доторкнутися, тобто фізичні об'єкти. Однак до матеріальних активів відносять і оренду, і акції компаній. Отже, це реальні активи організації на відміну від таких активів, як "гудвіл", патенти і торгові марки, які ще більш невловимі, ​​ніж оренда і акції.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.