Засоби Виробництва

Засоби Виробництва
Сукупність засобів і предметів праці, яка створює речовий фактор виробництва, що використовується в процесі створення матеріальних благ. С. п. Включають в себе: основні засоби (виробничі будівлі, споруди, машини, обладнання, інструменти, прилади) і оборотні кошти (сировина, матеріали, енергія, малоцінний інвентар), що використовуються у виробництві; все, що створено людьми і використовується ними у виробничій діяльності .
сукупність засобів і предметів праці, яка створює речовий фактор виробництва, що використовується в процесі створення матеріальних благ. С. п. Включають в себе: основні засоби (виробничі будівлі, споруди, машини, обладнання, інструменти, прилади) і оборотні кошти (сировина, матеріали, енергія, малоцінний інвентар), що використовуються у виробництві; все, що створено людьми і використовується ними у виробничій діяльності .

Словник бізнес-термінів. Академік. Ру. 2001.