МЕТРОЛОГІЯ

МЕТРОЛОГІЯ
(Metrology) Наука про ваги і заходи. Її предмет тривалий час був тісно пов'язаний з торгівлею і комерцією, які грунтуються на обміні вимірюваних кількостей товарів або послуг за гроші або за вимірювані обсяги інших товарів або послуг. Див.: Одиниці британської системи мір і ваг (Imperial units); метрична система (metric system); Міжнародна система одиниць (Sl units).
(metrology) Наука про ваги і заходи. Її предмет тривалий час був тісно пов'язаний з торгівлею і комерцією, які грунтуються на обміні вимірюваних кількостей товарів або послуг за гроші або за вимірювані обсяги інших товарів або послуг. Див.: Одиниці британської системи мір і ваг (Imperial units); метрична система (metric system); Міжнародна система одиниць (Sl units).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.