МОДЕЛЬ iSLM

МОДЕЛЬ iSLM
(ISLM model) Модель, що показує, як визначаються рівноважні (equilibrium) рівні відсотка (interest) і національного доходу. Вона маніпулює кривими IS (інвестиції - заощадження) і LM (ліквідність - гроші). Вперше запропонована Дж. Хіксом (рід. 1904), модель працює, знаходячи одночасно рівноважні значення зазначених змінних на ринку грошей і на ринку заощаджень - інвестицій.
(ISLM model) Модель, що показує, як визначаються рівноважні (equilibrium) рівні відсотка (interest) і національного доходу. Вона маніпулює кривими IS (інвестиції - заощадження) і LM (ліквідність - гроші). Вперше запропонована Дж. Хіксом (рід. 1904), модель працює, знаходячи одночасно рівноважні значення зазначених змінних на ринку грошей і на ринку заощаджень - інвестицій. Метою моделі було створення структури, протилежної загальної теорії Кейнса і спирається на неокласичну (пізніше монетаристскую) теорію, яка також могла б стати основою для аналізу політики. Хоча модель IS-LM вже років п'ятдесят є загальноприйнятим методом аналізу, який увійшов в усі підручники, їй бракує належного макроекономічного обгрунтування (microfoundations) і вона не змогла вирішити основні проблеми макроекономіки.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.