Рухомого майна

Рухомого майна
(Chattels) Будь-яке майно, за винятком знаходиться в безумовній власності землі і всього, що до неї прикріплено. Участь у власності на землю (наприклад, володіння на основі оренди) називається нерухомим майном (chattels real). До особистого рухомого майна (chattels personal) відносяться всі рухомі і матеріальні види майна.
(chattels) Будь-яке майно, за винятком знаходиться в безумовній власності землі і всього, що до неї прикріплено. Участь у власності на землю (наприклад, володіння на основі оренди) називається нерухомим майном (chattels real). До особистого рухомого майна (chattels personal) відносяться всі рухомі і матеріальні види майна. У рухоме майно включають ліс, що росте на землі (що знаходиться в безумовній або орендованої власності), і предмети особистого користування. (personalty) Див. : Індивідуальна власність (personal property).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.