Баланс Нетто

Баланс Нетто
А. Сальдовий баланс при остаточній звірці всіх статей балансу. Б. Баланс, підсумкова сума якого зменшена за рахунок покриття збитку через використання власних коштів. Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.
А. Сальдовий баланс при остаточній звірці всіх статей балансу.
Б. Баланс, підсумкова сума якого зменшена за рахунок покриття збитку через використання власних коштів.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.