НОМІНАЛЬНА БУХГАЛТЕРСЬКА КНИГА

НОМІНАЛЬНА БУХГАЛТЕРСЬКА КНИГА
(Nominal ledger) Бухгалтерська книга (ledger), що містить номінальні рахунки (nominal accounts) і реальні рахунки (real accounts), необхідні для підготовки звітності організації. Ці бухгалтерські книги відрізняються від книг рахунків приватних осіб, таких, як книга продажів (sales) і регістр покупок (purchases ledgers), що містять рахунки клієнтів і постачальників відповідно.
(nominal ledger) Бухгалтерська книга (ledger), що містить номінальні рахунки (nominal accounts) і реальні рахунки (real accounts), необхідні для підготовки звітності організації. Ці бухгалтерські книги відрізняються від книг рахунків приватних осіб, таких, як книга продажів (sales) і регістр покупок (purchases ledgers), що містять рахунки клієнтів і постачальників відповідно.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.