Неринкових ЦІННІ ПАПЕРИ

Неринкових ЦІННІ ПАПЕРИ
(Non-marketable securities) цінні папери уряду Великобританії, які не можуть продаватися і купуватися на фондовій біржі (ринкові цінні папери (marketable securities). Неринкові цінні папери включають ощадні облігації і національні ощадні сертифікати, податкові резервні сертифікати і т. д., до торие все є частиною національного боргу (national debt).
(non-marketable securities) цінні папери уряду Великобританії, які не можуть продаватися і купуватися на фондовій біржі (ринкові цінні папери (marketable securities). Неринкові цінні папери включають ощадні облігації і національні ощадні сертифікати, податкові резервні сертифікати і т. д., до торие все є частиною національного боргу (national debt). Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 1998.