ОБ'ЄКТИВНІСТЬ

ОБ'ЄКТИВНІСТЬ
(Objectivity) Якість, що означає здатність до незалежної перевірки, в першу чергу в практиці ведення рахунків. Висловлювалася думка, що рахунки, складені на базі цін придбання ( cм.: рахівництво з використанням цін придбання (historical-cost accounting), є об'єктивними, а ті, які ґрунтуються на врахуванні впливу інфляції (inflation accounting ), носять більш суб'єктивний характер.
(objectivity) Якість, що означає здатність до незалежної перевірки, в першу чергу в практиці ведення рахунків. Висловлювалася думка, що рахунки, складені на базі цін придбання ( cм.: рахівництво з використанням цін придбання (historical-cost accounting), є об'єктивними, а ті, які ґрунтуються на врахуванні впливу інфляції (inflation accounting ), носять більш суб'єктивний характер. Однак подібні судження не беруть до уваги значні суб'єктивні моменти, які відбуваються при веденні рахунків на базі цін придбання, такі, як вибір методу оцінки фондів, терміну служби активів для розрахунку їх амортизації і розміри сум, що резервуються на випадок неплатежів.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 1998.