Офіційний

Офіційний
Офіціальний - службовий, урядовий, достовѣрний. Пор. Вь Москвѣ, завдяки болѣе слабкому воздѣйствію офіціальних' сфер', духовне життя ... знаходила наіболѣе поживний ґрунт для успѣшнаго зростання свого і развітія. Маркевіч'. Йзь прожітих' днів. 3. Пор. Філомоѳенскому було досить час' часу, щоб скласти офіціальную папір будь-завгодно содержанія.

Офіціальний - службовий, урядовий, достовѣрний. Пор. Вь Москвѣ, завдяки болѣе слабкому воздѣйствію офіціальних' сфер', духовне життя ... знаходила наіболѣе поживний ґрунт для успѣшнаго зростання свого і развітія. Маркевіч'. Йзь прожітих' днів. 3. Пор. Філомоѳенскому було досить час' часу, щоб скласти офіціальную папір будь-завгодно содержанія. Грігоровіч'. Сон' Кареліна. 7. Пор. Officiel, офіціальний, посадовий, урядовий. Пор. Officium (ob, для - facere, дѣлать) долг', обов'язок.

Російська думка і мова. Своє і чуже. Досвід російської фразеології. Збірник образних слів і іносказань. Т. Т. 1-2. Ходячі і влучні слова. Збірник російських і іноземних цитат, прислів'їв, приказок, пословічно виразів і окремих слів. СПб. , Тип. Ак. наук. . М. І. Міхельсон. 1896-1912.