ПО ДОРУЧЕННЯ

ПО ДОРУЧЕННЯ
(Procuration, per pro, p. P.) абревіатура латинського виразу per procurationem . Термін означає вчинення дії довіреною особою, яка діє на підставі повноважень, наданих йому довірителем. Абревіатура часто використовується при підписанні листів від імені компанії або інших юридичних (фізичних) осіб. Відповідальність за підписані подібним чином документи несе надала повноваження особа або фірма.
(procuration, per pro, p. P.) абревіатура латинського виразу per procurationem . Термін означає вчинення дії довіреною особою, яка діє на підставі повноважень, наданих йому довірителем. Абревіатура часто використовується при підписанні листів від імені компанії або інших юридичних (фізичних) осіб. Відповідальність за підписані подібним чином документи несе надала повноваження особа або фірма.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.