ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ НА ОСНОВІ ВНУТРІШНЬОГО ІНФОРМАЦІЇ

ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ НА ОСНОВІ ВНУТРІШНЬОГО ІНФОРМАЦІЇ
(Insider dealing, insider trading) Операції з цінними паперами компанії з метою отримання доходу або уникнення збитків, коли використовується інформація, яка спричинила б за собою зміну цін на ці папери, якщо б стала загальним надбанням. Відповідно до Закону про цінні папери компанії (операції з цінними паперами на основі внутрішньої інформації) 1985 р особи, пов'язані з компанією, або ті, хто був раніше з нею пов'язаний (директора, секретарі, працівники, професійні консультанти), не мають права
(insider dealing, insider trading) Операції з цінними паперами компанії з метою отримання доходу або уникнення збитків, коли використовується інформація, яка спричинила б за собою зміну цін на ці папери, якщо б стала загальним надбанням. Відповідно до Закону про цінні папери компанії (операції з цінними паперами на основі внутрішньої інформації) 1985 р особи, пов'язані з компанією, або ті, хто був раніше з нею пов'язаний (директора, секретарі, працівники, професійні консультанти), не мають права брати участь в подібних угодах на або за деяких умов, поза фондовою біржею, якщо вони отримали таку інформацію завдяки своїм зв'язкам або конфіденційно. Заборона поширюється і на деяких не пов'язаних з компанією осіб, яким така інформація була передана.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.