Порядок Відшкодування Збитку Роботодавцю

Порядок Відшкодування Збитку Роботодавцю
Відповідно до ст. Тисячу сто вісімдесят одна КЗпП працівник, який заподіяв шкоду, може добровільно відшкодувати його повністю або частково. За згодою адміністрації організації працівник може передати для покриття заподіяної шкоди рівноцінне майно або поправити пошкоджене. За загальним правилом, шкода відшкодовується за розпорядженням адміністрації або за рішенням суду.
відповідно до ст. Тисячу сто вісімдесят одна КЗпП працівник, який заподіяв шкоду, може добровільно відшкодувати його повністю або частково. За згодою адміністрації організації працівник може передати для покриття заподіяної шкоди рівноцінне майно або поправити пошкоджене. За загальним правилом, шкода відшкодовується за розпорядженням адміністрації або за рішенням суду. За розпорядженням адміністрації - при обмеженій матеріальній відповідальності в межах середнього місячного заробітку, а також у всіх випадках, коли розмір збитку не перевищує середнього місячного заробітку. Розпорядження має бути зроблено не пізніше 2 тижнів з дня виявлення шкоди і звернено до виконання не раніше 7 днів з дня повідомлення про це працівникові. Якщо працівник не згоден з відрахуванням або його розміром, трудовий спір за його заявою розглядається в порядку, передбаченому законодавством. Незгода працівника не припиняє виконання наказу (розпорядження) про утримання. Даний порядок відшкодування шкоди застосовується і при колективної (бригадної) матеріальної відповідальності. Якщо матеріальні збитки, що припадає на частку члена колективу (бригади), не перевищує його середнього місячного заробітку, то він стягується адміністрацією шляхом утримання із заробітної плати працівника.Збиток у розмірі, що перевищує середній місячний заробіток, відшкодовується в судовому порядку. Для звернення адміністрації до суду в питаннях стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної організації, встановлюється строк в 1 рік з дня виявлення заподіяної працівником шкоди. Днем виявлення шкоди вважається день, коли адміністрації організації стало відомо про наявність шкоди, заподіяної працівником. Днем виявлення шкоди, виявленого в результаті інвентаризації матеріальних цінностей, при ревізії або перевірці фінансово-господарської діяльності організації, є день підписання відповідного акта або висновку. Що підлягає відшкодуванню шкоди може бути знижений з урахуванням ступеня вини, конкретних обставин і матеріального становища працівника. Зниження розміру шкоди, що підлягає відшкодуванню, неприпустимо, якщо шкода заподіяна злочином, вчиненим з корисливою метою.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.