ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ
(Order of business) Послідовність пунктів на порядку денному (agenda) ділового наради. Зазвичай приймається наступний порядок розгляду: вибачення з нагоди відсутності; оприлюднення та підписання протоколів попереднього наради; рішення проблем, що виникають у зв'язку з підписанням зазначених протоколів; розгляд знову надійшла інформації; читання та затвердження доповідей, звітів тощо.
(order of business) Послідовність пунктів на порядку денному (agenda) ділового наради. Зазвичай приймається наступний порядок розгляду: вибачення з нагоди відсутності; оприлюднення та підписання протоколів попереднього наради; рішення проблем, що виникають у зв'язку з підписанням зазначених протоколів; розгляд знову надійшла інформації; читання та затвердження доповідей, звітів тощо.; обрання керівників і аудиторів; інші специфічні питання; різний; призначення дати наступного наради. Див. Також: річне загальні збори (annual general meeting); надзвичайний загальні збори (extraordinary general meeting).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.