ПЕРЕГРІВ

ПЕРЕГРІВ
(Overheating) Положення економіки в період буму, коли зростаючий сукупний попит (aggregate demand) веде не стільки до збільшення пропозиції, скільки до зростання цін. "Перегрів" відображає нездатність ряду фірм розширити виробництво паралельно зростанню попиту; фірми прагнуть отримати прибутки з росту попиту шляхом підвищення цін.
(overheating) Положення економіки в період буму, коли зростаючий сукупний попит (aggregate demand) веде не стільки до збільшення пропозиції, скільки до зростання цін. "Перегрів" відображає нездатність ряду фірм розширити виробництво паралельно зростанню попиту; фірми прагнуть отримати прибутки з росту попиту шляхом підвищення цін.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.