Фенікс

Фенікс
Фенікс' ( іноск. блазень.) Рѣдкій по дарованіям' человѣк' (намек' на фенікса, нечувану птицю, яка послѣ самосожженія возстает' відновленої) . Пор. "как фенікс' із 'попелу возрождающійся". Пор. Громадське мнѣніе мимоволі було звернуто на цього несподівано обрѣтеннаго "фенікса" , яким-був Степан' Ільіч' Павлінцев' Вь глазах' більшості добродушних' письменників.

Фенікс' ( іноск. блазень.) Рѣдкій по дарованіям' человѣк' (намек' на фенікса, нечувану птицю, яка послѣ самосожженія возстает' відновленої) . Пор. "как фенікс' із 'попелу возрождающійся". Пор. Громадське мнѣніе мимоволі було звернуто на цього несподівано обрѣтеннаго "фенікса" , яким-був Степан' Ільіч' Павлінцев' Вь глазах' більшості добродушних' письменників. До. М. Станюковіч'. Відверті. 2, 18. Пор. Не стало Пушкіна; перуном'Разбітий, лавр' його завял'-і не разцвѣл' Вь побѣгѣ юном'; із 'попелу фенікс' НЕ возстал'. Кн. П. А. Ваземскій. "Коли Карамзіна Герасимчука". Пор. І цѣпі скинувши невольнічьяго страху, как ' фенікс' молодий , Воскреснет' Греція Йзь праху ... Рилѣев'. А. П. Єрмолова. Пор. Велика душа (його) не зламаєте, однакож', под бременем' обтяжувала її смутку; натура його, подібно до Фенікс , відроджувалася завжди із 'собственнаго свого попелу і проявляла енергію, по мѣрѣ усіленія преград' і препятствій. Грігоровіч'. Проселочния дороги. 1, 17. Пор. Аввакум' бил прав', кажучи про сожігаемих' (за вѣру): "Йзь кожної золінкі їх, із 'попелу, аки із' золи фенікса, ізростут' мілліони вѣрующіх' " ... так 'і вийшло. Д. Л. Мордовцев'. Великій раскол'. 2, 22. Пор. "Россіянкі" (названіе корабля, взорваннаго на воздух') вже нѣт'; але вона померла геройською смертю, померла, как 'нѣкогда мати Москва наша, наш' фенікс' , кинувшись Вь яскраве полум'я. Даль. Мічман' Поцѣлуев'. 17. Пор. как тільки полум'я забрало послѣдніе листи моєї книги, ея содержаніе Раптом воскреснуло Вь очіщенном' і свѣтлом' відѣ, подібно Фенікс із 'багаття ... Гоголь. Переписка зй друзями. 18. Чотири листи. 4. Пор. Der Phönix Russlands stürzt sich in die FlammenUnd sanct Georg schwingt siegend seine Lanze. Körner. Пор. Phönice rarior. Phönice vivacior. (Plin.) Пор. Phönicis instar reviviscere (про виздоровѣвшем' послѣ небезпечної болѣзні). Пор. Plin. пор. Auson. Idyll. 18. de aetate animalium. Пор. Claudian. Phoenix. 102. Пор. Φοίνικος παλαιότερος. Пер. Старше фенікса. Plutarch. Hermotimos. 53. Фенікс' (сімвол' вѣчності) - нечувана птах Вь Егіптѣ (всього одна), яка кожні 500 літ сама себе спалювала і знову оновлювалася, відроджена із 'попелу. Пор. Herodot. Див. Енергія.

Російська думка і мова. Своє і чуже. Досвід російської фразеології. Збірник образних слів і іносказань. Т. Т. 1-2. Ходячі і влучні слова. Збірник російських і іноземних цитат, прислів'їв, приказок, пословічно виразів і окремих слів. СПб. , Тип. Ак. наук. . М. І. Міхельсон. 1896-1912.