ПЛАН ПРИДБАННЯ АКЦІЙ СЛУЖБОВЦЯМИ КОМПАНІЇ

ПЛАН ПРИДБАННЯ АКЦІЙ СЛУЖБОВЦЯМИ КОМПАНІЇ
(Employee share-ownership plan, ESOP) Метод наділення працівників акціями того підприємства, на якому вони працюють. Подібний метод у вигляді різних планів став поширюватися в Великобританії з 1989 р, коли ці плани вперше були розрекламовані; в 1990 р держава з метою заохочення поширення подібних планів надало власникам компаній, що здійснюють продаж акцій в рамках плану придбання акцій службовцями компанії, що переходила знижку (roll-over relief) c податку на приріст ринкової вартості капіталу.
(employee share-ownership plan, ESOP) Метод наділення працівників акціями того підприємства, на якому вони працюють. Подібний метод у вигляді різних планів став поширюватися в Великобританії з 1989 р, коли ці плани вперше були розрекламовані; в 1990 р держава з метою заохочення поширення подібних планів надало власникам компаній, що здійснюють продаж акцій в рамках плану придбання акцій службовцями компанії, що переходила знижку (roll-over relief) c податку на приріст ринкової вартості капіталу.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.