Ціна

Ціна
(Price) Сума, яку слід сплатити при придбанні товару або послуги; зазвичай має грошовий вираз. В економічній теорії взаємозв'язок між ціною і вартістю протягом тривалого періоду була предметом дискусій. Економісти класичної школи, прагнучи знайти стійкий зв'язок між ними, спиралися на теорію трудової вартості (labour theory of value).
(price) Сума, яку слід сплатити при придбанні товару або послуги; зазвичай має грошовий вираз. В економічній теорії взаємозв'язок між ціною і вартістю протягом тривалого періоду була предметом дискусій. Економісти класичної школи, прагнучи знайти стійкий зв'язок між ними, спиралися на теорію трудової вартості (labour theory of value). Згодом прихильники теорії Маркса намагалися вирішити дану проблему, яка в цій теорії носить назву "проблема трансформації вартості в ціну виробництва". Для прихильників неокласичної теорії ціна і вартість в межі рівні, тобто ціна буде відображати вартість останньої закупленої одиниці продукту, тоді як вартість інших проданих одиниць буде перевищувати ціну, породжуючи тим самим додаткову вигоду для споживача.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.