ПРИНЦИП розсудливість

ПРИНЦИП розсудливість
(Prudence concept) Принцип бухгалтерського обліку, спрямований на забезпечення невидачі акціонерам у вигляді дивідендів нереалізованих прибутків. Відповідно до цього принципу нереалізовані прибутки не враховуються до моменту їх реалізації. Разом з тим передбачувані збитки враховуються негайно при першій загрозі їх виникнення.
(prudence concept) Принцип бухгалтерського обліку, спрямований на забезпечення невидачі акціонерам у вигляді дивідендів нереалізованих прибутків. Відповідно до цього принципу нереалізовані прибутки не враховуються до моменту їх реалізації. Разом з тим передбачувані збитки враховуються негайно при першій загрозі їх виникнення. На думку деяких фахівців в області бухгалтерського обліку, принцип розсудливості важко поєднувати з тієї "чесної і правдивої оцінкою", яка потрібна при оприлюдненні звітності компанії. При дотриманні принципу розсудливості оцінка набуває песимістичного забарвлення. Разом з тим багато фахівців упевнені, що складання звітності на основі "чесної і правдивої оцінки" як раз і означає використання принципу розсудливості.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.