ПРЕМІЯ НА АКЦІЮ

ПРЕМІЯ НА АКЦІЮ
(Share premium) Надбавка до номінальної ціни акції, отримана компанією при випуску акцій на ринок ( cм.: номінальна ціна (nominal price). Отримані компанією премії на акції повинні бути зараховані на рахунок премій на акції (share premium account), який не можна використовувати для виплат дивідендів, але можна - для виплати бонусів мул для проведення бонусної емісії.
(share premium) Надбавка до номінальної ціни акції, отримана компанією при випуску акцій на ринок ( cм.: номінальна ціна (nominal price). Отримані компанією премії на акції повинні бути зараховані на рахунок премій на акції (share premium account), який не можна використовувати для виплат дивідендів, але можна - для виплати бонусів мул для проведення бонусної емісії.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 1998.