Виробництво Безперервне

Виробництво Безперервне
Вид виробничого процесу, припинення якого неможлива з причин виробничо-технічного характеру (коксові, доменні і мартенівські печі, насосні станції та ін.) або внаслідок необхідності безперервного обслуговування населення (електростанції, транспорт, телекомуніка е станції та ін.). Режим і розподіл робочого часу працівників, зайнятих на безперервних виробництвах, мають ряд особливостей.
вид виробничого процесу, припинення якого неможлива з причин виробничо-технічного характеру (коксові, доменні і мартенівські печі, насосні станції та ін.) або внаслідок необхідності безперервного обслуговування населення (електростанції, транспорт, телекомуніка е станції та ін.). Режим і розподіл робочого часу працівників, зайнятих на безперервних виробництвах, мають ряд особливостей. Так, замість загальних вихідних днів встановлюються дні відпочинку для кожної групи працівників почергово в різні дні тижня з особливих графіками (ст. 61 КЗпП). У ці графіки для працівників безперервних виробництв включаються також святкові дні. З переходом на 7-годинний робочий день робота безперервних виробництв триває 8-годинними змінами, а в якості компенсації за переробку працівники отримують додаткові дні відпочинку. У безперервному виробництві тривалість нічної роботи зрівнюється з денною (ч. 2 ст. 48 КЗпП). У безперервно діючих організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути дотримана встановлена ​​для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з відповідним виборним профспілковим органом організації ведення підсумованого обліку робочого часу, з тим щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа рабо їх годин (ст.52 КЗпП). Найчастіше застосовується помісячний облік робочого часу. Однак законодавством встановлені і більш тривалі облікові періоди. Максимальна тривалість робочих змін при підсумованому обліку робочого часу зазвичай обмежується 10 або 12 годинами. Перерви для відпочинку і харчування надаються працівникам, зайнятим на безперервно діючих виробництвах відповідно до порядку, визначеного адміністрацією за погодженням з відповідним виборним профспілковим органом організації. Як правило, це робиться в укладається колективному договорі або іншому локальному нормативному акті. В організаціях, де робота не може бути перервана в загальний вихідний день у зв'язку з необхідністю обслуговування населення (магазини, підприємства побутового обслуговування, театри, музеї та ін.), Щотижневий день відпочинку надається всім працівникам одночасно в певний день тижня, який не збігається з загальновстановленими днем відпочинку (ст. 62 КЗпП). Замість скорочення тривалості зміни в передвихідні і передсвяткові дні працівникам, зайнятим на безперервних виробництвах, можуть надаватися додаткові дні відпочинку. На безперервних роботах змінника забороняється залишати роботу до приходу змінного працівника. У разі неявки змінника працівник повинен заявити про це старшому по роботі, який зобов'язаний негайно вжити заходів до заміни відсутнього іншим працівником.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.