ВИРОБНИЧА ДЕМОКРАТІЯ

ВИРОБНИЧА ДЕМОКРАТІЯ
(Industrial democracy) Система, при якій працівники беруть участь в управлінні організацією або в розподілі її прибутків. Участь працівників у прийнятті рішень може сприяти поліпшенню відносин в промисловості (industrial relations), їх задоволеності своєю роботою, їх мотивації. У цій області застосовувалися різні системи, включаючи участь робітників-директорів в правліннях деяких націоналізованих компаній, створення робочих рад та системи участі в прибутках (profit-shаring schemes).
(industrial democracy) Система, при якій працівники беруть участь в управлінні організацією або в розподілі її прибутків. Участь працівників у прийнятті рішень може сприяти поліпшенню відносин в промисловості (industrial relations), їх задоволеності своєю роботою, їх мотивації. У цій області застосовувалися різні системи, включаючи участь робітників-директорів в правліннях деяких націоналізованих компаній, створення робочих рад та системи участі в прибутках (profit-shаring schemes).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.