Прибуток

Прибуток
(Profit) 1. За разової операції - різниця між продажною ціною на реалізовані товар або послугу і витратами на їх виробництво (придбання). 2. За певний період виробничої діяльності - різниця в величині чистих активів на кінець і на початок періоду, при необхідності скоригована на суми, вилучені або додані власниками.
(profit) 1. За разової операції - різниця між продажною ціною на реалізовані товар або послугу і витратами на їх виробництво (придбання). 2. За певний період виробничої діяльності - різниця в величині чистих активів на кінець і на початок періоду, при необхідності скоригована на суми, вилучені або додані власниками. Оскільки поняття "прибуток", як відомо, важко піддається визначенню, про прибуток компанії не завжди можна судити з представленого нею стандартного пакета інформації. 3. В економічній теорії - дохід на капітал як фактор виробництва (factor of production) ( cм.: нормальна економічна прибуток (normal economic profit); чисто економічний прибуток (pure economic profit); надприбуток (superprofit).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М. . 1998.