Прибуток позареалізаційні

Прибуток позареалізаційні
Основна частина балансового прибутку (збитків) компанії, що відображає фінансові результати від позареалізаційних операцій, не пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції (робіт, послуг), продажем основних засобів, іншого майна. Визначається як доходи (збитки) за вирахуванням витрат по позареалізаційних операціях.
основна частина балансового прибутку (збитків) компанії, що відображає фінансові результати від позареалізаційних операцій, не пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції (робіт, послуг), продажем основних засобів, іншого майна. Визначається як доходи (збитки) за вирахуванням витрат по позареалізаційних операціях.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.