ПРОГРЕСИВНИЙ ПОДАТОК

ПРОГРЕСИВНИЙ ПОДАТОК
(Progressive tax) Податок, який характеризується підвищенням ставки зі збільшенням бази оподаткування. Найбільш часто зустрічається серед прогресивних податків - прибутковий податок. Прогресивними також є внески в Систему національного страхування, податок на спадщину і - в певних межах - податок з доходів корпорацій.
(progressive tax) Податок, який характеризується підвищенням ставки зі збільшенням бази оподаткування. Найбільш часто зустрічається серед прогресивних податків - прибутковий податок. Прогресивними також є внески в Систему національного страхування, податок на спадщину і - в певних межах - податок з доходів корпорацій. Зазвичай до подібних податків застосовується принцип платоспроможності ( cм.: оподаткування, засноване на платоспроможності (ability-to-pay taxation), пропорційний податок (proportional tax).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 1998.