МАЙНО, ЩО МОЖЕ БУТИ ПРЕДМЕТОМ УСПАДКУВАННЯ

МАЙНО, ЩО МОЖЕ БУТИ ПРЕДМЕТОМ УСПАДКУВАННЯ
(Hereditament) Нерухомість. Спочатку спадкоємець міг наслідувати без заповіту земельну власність. Матеріальне майно, яке може бути предметом спадкування (corporel hereditaments), - це фізична нерухомість, така, як земля, будівлі, дерева, мінерали. Нематеріальне майно, яке може бути предметом спадкування (incorporeal hereditaments), - це невловимі права, такі, як сервітут (наприклад, право на користування дорогами) або майбутні прибутки, пов'язані з землею.
(hereditament) Нерухомість. Спочатку спадкоємець міг наслідувати без заповіту земельну власність. Матеріальне майно, яке може бути предметом спадкування (corporel hereditaments), - це фізична нерухомість, така, як земля, будівлі, дерева, мінерали. Нематеріальне майно, яке може бути предметом спадкування (incorporeal hereditaments), - це невловимі права, такі, як сервітут (наприклад, право на користування дорогами) або майбутні прибутки, пов'язані з землею.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.