ПРОТЕСТ, ОПРОТЕСТУВАННЯ

ПРОТЕСТ, ОПРОТЕСТУВАННЯ
(Protest) Сертифікат, що видається державним нотаріусом (notary public) на вимогу власника переказного векселя (bill of exchange). Засвідчує відмову від оплати або акцепту векселя. Пред'явлення даної вимоги наказано законом після нотаріального опротестування (noting) векселя ( cм.: акцептування опротестованої тратти (acceptance supra protest).
(protest) Сертифікат, що видається державним нотаріусом (notary public) на вимогу власника переказного векселя (bill of exchange). Засвідчує відмову від оплати або акцепту векселя. Пред'явлення даної вимоги наказано законом після нотаріального опротестування (noting) векселя ( cм.: акцептування опротестованої тратти (acceptance supra protest). Аналогічна процедура застосовується при відмові від платежу або акцепту простого векселя (promissory note).

бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 1998.