ПУБЛІЧНИЙДОГОВІР ВИПУСК НОВИХ АКЦІЙ

ПУБЛІЧНИЙДОГОВІР ВИПУСК НОВИХ АКЦІЙ
(Public issue) Метод реалізації нової емісії акцій (new issue), облігацій тощо. Широка публіка оповіщається через національну пресу про випуск компанією акцій за фіксованою ціною. Див.: Уявлення цінних паперів через біржу (introduction); випуск цінних паперів за допомогою торгу (issue by tender); пропонування для продажу (offer for sale); розміщення (placing).
(public issue) Метод реалізації нової емісії акцій (new issue), облігацій тощо. Широка публіка оповіщається через національну пресу про випуск компанією акцій за фіксованою ціною. Див.: Уявлення цінних паперів через біржу (introduction); випуск цінних паперів за допомогою торгу (issue by tender); пропонування для продажу (offer for sale); розміщення (placing).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.