Кількісні МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Кількісні МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
(Quantitative marketing research) Метод маркетингових досліджень (marketing resеarch), який використовує великі вибірки (samples) респондентів для кількісного вираження поведінки споживачів і їх реакцій на маркетингові заходи. Зазвичай для отримання інформації, кількісно визначає чисельність і відсоток респондентів по кожній конкретній категорії, пропонується структурована анкета.
(quantitative marketing research) Метод маркетингових досліджень (marketing resеarch), який використовує великі вибірки (samples) респондентів для кількісного вираження поведінки споживачів і їх реакцій на маркетингові заходи. Зазвичай для отримання інформації, кількісно визначає чисельність і відсоток респондентів по кожній конкретній категорії, пропонується структурована анкета. Наприклад, дослідження може відображати кількість (відсоток) покупців конкретного виробу на кожну тисячу жителів. Див.: Якісне маркетингове дослідження (qualitative marketing resarch).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.