Приймач ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Приймач ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
Пристрої, зміна стану яких брало (реакція) під дією оптич. випромінювання служить для виявлення і вимірювання цього випромінювання. По виду енергії, в к-рий перетворюється енергія оптич. випромінювання, П. о. і. підрозділяють на теплові (напр., болометри), фотоелектріч. (фоторезистор), механічні. (пондеромоторні), фотохім.

пристрої, зміна стану яких брало (реакція) під дією оптич. випромінювання служить для виявлення і вимірювання цього випромінювання. По виду енергії, в к-рий перетворюється енергія оптич. випромінювання, П. о. і. підрозділяють на теплові (напр., болометри), фотоелектріч. (фоторезистор), механічні. (пондеромоторні), фотохім. (фотослоя). П. о. і. бувають неселективні (чутливість слабо залежить від довжини хвилі) і селективні (спектральна характеристика має чітко виражений max або min).

Природознавство. нціклопедіческій словник.