РЕКОМЕНДОВАНА РОЗДРІБНА ЦІНА

РЕКОМЕНДОВАНА РОЗДРІБНА ЦІНА
(Recommended retail price, RRP) Ціна, яку виробник рекомендує в якості роздрібної для виробленого ним товару. Виробник не має юридичного права змусити прийняти цю ціну при наявності угоди, що виходить із Закону про обмежувальної торгової практиці 1976 р Наприклад, рекомендована роздрібна ціна книг друкується на їх обкладинках, оскільки відповідно до Угоди про продаж книг без знижки (Net Book Agreement), яка зареєстрована під такою назвою, продавці книг не мають права продавати їх нижче цієї ціни
(recommended retail price, RRP) Ціна, яку виробник рекомендує в якості роздрібної для виробленого ним товару. Виробник не має юридичного права змусити прийняти цю ціну при наявності угоди, що виходить із Закону про обмежувальної торгової практиці 1976 р Наприклад, рекомендована роздрібна ціна книг друкується на їх обкладинках, оскільки відповідно до Угоди про продаж книг без знижки (Net Book Agreement), яка зареєстрована під такою назвою, продавці книг не мають права продавати їх нижче цієї ціни. Рекомендована роздрібна ціна називається також рекомендованої ціною виробника (manufacturers 'recommended priсe (MPR). Див. Також: підтримка роздрібної ціни (resale price maintenance).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво " весь Світ ". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 1998.