Регресивного податку

Регресивного податку
(Regressive tax) Податок, який характеризується зниженням ставки при збільшенні оподатковуваного доходу. До категорії регресивних відносяться, зокрема непрямі податки. Вважається, що тягар регресивних податків важче для бідних, ніж для багатих; наприклад, бідні витрачають велику, в порівнянні з багатими, частку своїх доходів на оплату ПДВ.
(regressive tax) Податок, який характеризується зниженням ставки при збільшенні оподатковуваного доходу. До категорії регресивних відносяться, зокрема непрямі податки. Вважається, що тягар регресивних податків важче для бідних, ніж для багатих; наприклад, бідні витрачають велику, в порівнянні з багатими, частку своїх доходів на оплату ПДВ. Регресивним може бути пропорційний податок (proportional tax): відповідно до теорії граничної корисності грошей, яка говорить, що кожна наступна грошова одиниця для бідних володіє більшою цінністю, ніж для багатих вважається, що більш тяжким для бідних є податок з однаковими ставками.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.