РЕГУЛЮВАННЯ

РЕГУЛЮВАННЯ
(Regulation) Встановлення державою контролю над рішеннями компаній і фізичних осіб. Зазвичай під регулюванням розуміється контроль галузей, де склалися монополія (monopoly) або олігополія (oligopoly), з метою перешкодити компаніям використовувати свою владу на ринку для отримання чисто економічних прибутків (pure economic profits).
(regulation) Встановлення державою контролю над рішеннями компаній і фізичних осіб. Зазвичай під регулюванням розуміється контроль галузей, де склалися монополія (monopoly) або олігополія (oligopoly), з метою перешкодити компаніям використовувати свою владу на ринку для отримання чисто економічних прибутків (pure economic profits). Регулювання може розглядатися в якості альтернативи націоналізації (nationalization). Наприклад, ті галузі економіки, які в Великобританії зазнали націоналізації, в США держава регулювала. Головним виконавцем регулювання в Великобританії є Комісія з монополій і злиттів (Monopolies and Mergers Commission). На думку економістів-теоретиків, найважливішою причиною державного регулювання є необхідність стимулювання конкуренції (competition). Див. Також: дерегулювання (deregulation).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.