Обновленського рух

Обновленського рух
В бурят, ламаизме з'явилося в кін. 19-поч. 20 в. в середовищі національної демократич. , Інтелігенції та частини будд. духовенства, що стояв на реформаторських позиціях, як реакція на політику насильств. асиміляції, русифікації і християнізації і було тісно пов'язано з національно-визвольний. рухом бурятського народу проти рос.
В бурят, ламаизме з'явилося в кін. 19-поч. 20 в. в середовищі національної демократич. , Інтелігенції та частини будд. духовенства, що стояв на реформаторських позиціях, як реакція на політику насильств. асиміляції, русифікації і християнізації і було тісно пов'язано з національно-визвольний. рухом бурятського народу проти рос. самодержавства. О. д. В Бурятії передувало аналогич. рух в монг. ламаизме, співпадало з бурятским за своїми джерелами і осн. пунктам програми. Метою О. л було очищення буддизму від грубих забобонів, невігластва, шарлатанства, користолюбства, користолюбства і ін. Негативних явищ, що набули поширення серед будд. духовенства; підвищення культурного, освітні. і професійного рівня лам; відновлення "первонач. чистоти" реліг. -філософські вчення Будди, відродження ідеалів і нравств. норм раннього буддизму; спрощення ламаїстською обрядовості та використання в проповідях більш зрозумілого для віруючих бурять монгольського (а не канонич. тибетського) мови; синтез будд. духовних цінностей з досягненнями зап. науки, культури і техніки; перетворення монастирів у центри освіти і освіти, що сприяють відродженню та розвитку нац. культури бурят і т. д. Після Окт. революції О. д. стало поширюватися в Калмикії, а потім в Туві.В О. д. Можна виділити три осн. етапу: 1) період між російсько-яп. війною і 1917, коли О. д. розвивалося в руслі нац. руху бурять за "культурну автономію" і в осн. носило культурно-просвіт. характер; тоді "обновленцам" не вдалося зломити опір супротивників реформ в ламаизме і домогтися законодавчої. закріплення новацій в церк. орг-ції; 2) період після встановлення в Бурятії сов. влади (1920-1923) і до кін. 30-х рр. , Коли "обновленці" добилися кодифікації реформ на з'їздах ченців і віруючих-мирян в 1922, 1925, 1927 рр. і приступили до їх практич. реалізації; хоча О. д. розвивалося на принципах лояльності сов. влади, пропагуючи ідеї спільності між буддизмом і марксизмом, воно було жорстоко придушене в кін. 30-х рр. і знищено разом з усією ламаїстською церквою; 3) післявоєнний період, коли відбувається відновлення ламаїстської церкви на законодавчої. і идеологич. принципах О. д., закріплених в нині діючому Статуті ЦДУБ. - Л. Л. Абаєва

Буддизм. Словник. - М.: Республіка. Н. Л. Жуковська, В. І. Корнєв. 1992.