ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

ЗВІТНИЙ ПЕРІОД
(Accounting period) 1. Період, за який організація складає звітність; як правило, дорівнює одному року. За цей період складаються звіти (рахунки) про прибутки і збитки (profit and loss accounts) (або звіти (рахунки) про доходи та витрати (income and expenditure accounts) і баланси (balance sheets), що відображають стан компанії на день закінчення періоду.
(accounting period) 1. Період, за який організація складає звітність; як правило, дорівнює одному року. За цей період складаються звіти (рахунки) про прибутки і збитки (profit and loss accounts) (або звіти (рахунки) про доходи та витрати (income and expenditure accounts) і баланси (balance sheets), що відображають стан компанії на день закінчення періоду. Часто закон вимагає опублікування цієї звітності. Крім того, з метою підвищення ефективності поточного управління компанії часто складають звітність за більш короткі проміжки часу, наприклад за місяць, квартал або півріччя. 2. Податковий період, встановлений законами про оподаткування. Для некорпорируваними підприємств це період, за який вони складають звітність. Для компаній цей період в цілому такий же, за винятком тих випадків, коли їх звітний період перевищує дванадцять місяців, і його потрібно розбити на два або кілька періодів тривалістю дванадцять місяців кожен, крім останнього.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.