Резервувати ЦІНА

Резервувати ЦІНА
(Reservation price) Мінімальна ціна, за якою продавець згодний продати над ринком товари або послуги . Зазвичай термін "резервована ціна" застосовується по відношенню до праці (labour): резервована заробітна плата (reservation wage) вважається, як правило, дорівнює допомозі по безробіттю. Бізнес. Тлумачний словник.
(reservation price) Мінімальна ціна, за якою продавець згодний продати над ринком товари або послуги . Зазвичай термін "резервована ціна" застосовується по відношенню до праці (labour): резервована заробітна плата (reservation wage) вважається, як правило, дорівнює допомозі по безробіттю.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.