РІЧКИ

РІЧКИ
Вод. потоки, що течуть у природ. руслах і харчуються за рахунок поверхневого і підземного стоку з їх басейнів. Вивченням Р. займається один з розділів гідрології суші -речная гідрологія. Р. зі своїми притоками утворює річкову систему, характер і розвиток к-рій обумовлені гл. обр. кліматом, рельєфом, геол.

вод. потоки, що течуть у природ. руслах і харчуються за рахунок поверхневого і підземного стоку з їх басейнів. Вивченням Р. займається один з розділів гідрології суші -речная гідрологія. Р. зі своїми притоками утворює річкову систему, характер і розвиток к-рій обумовлені гл. обр. кліматом, рельєфом, геол. будовою і розмірами бас. Поділяються на дві групи: гірські Р., що характеризуються швидкою течією, поточні зазвичай у вузьких долинах, і рівнинні Р., мають більш повільний плин і широкі терасують. долини. Наїб. кр. річки: в Росії - Об, Єнісей, Амур, Лена, Волга; в заруб. країнах -Ніл, Міссісіпі, Амазонка, Янцзи. Режим Р. -Зміни рівнів, витрата, швидкість течії, темп-pa води і ін. Явища - залежить гл. обр. від характеру харчування Р. і климатич. умов місцевості, по до-рій вони протікають. Р. - важлива ланка круговороту води на Землі. Сумарний річний стік Р. в Світовий ок. 42 т. Км 3 . Р. - найважливіший елемент природного середовища: джерело питної і пром. води, природ. вод. шлях, постійно поновлюване джерело гідроенергії, місцеперебування риб і ін. прісноводних організмів, а також вод. рослинності. Води мн. Р. сильно забруднені. Робляться законодавчої. , Техн. і сан. -гігіеніч. заходи, спрямовані на обмеження і припинення скидання в Р. неочищених стічних вод. Див. Також Водні ресурси.

Природознавство. Енциклопедичний словник.